MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. SATICI

www.sakinada.com.tr (SİTE) üzerinden ürünlerini satışını yapan tarafı ifade eder.

1.2. ALICI

www.sakinada.com.tr (SİTE) sitesi üye olarak ürün satın alan tarafını ifade eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin genişlemesinde ve yorumlanmasında yazılı operasyonlara karşı yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'i,

HİZMET : Bir ücret veya menfaatin yapılması yapılan ya da yapılması kararlaştırılan malın elde edilmesi sonucu her türlü davranışın sonucunun konusu,

SATICI : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya ticari amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi,

ALICI : Bir mal veya hizmet ticari veya tüketici olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi,

SİTE : www.sakinada.com.tr isimli internet sitesi,

SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmet SİTE üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI'yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konulan taşıma eşyası, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik konut kullanım üzere ana yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayrı maddi malları ifade eder.3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; ALICI'nın, SİTE üzerinden elektronik tüketici siparişini kısıtlaması ve indirimli fiyatı belirtilen ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 06.03.2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerinin sonunda satın alma alma hakkı ve ödemendir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncellemesi yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. İş bu mesafeli satış sözleşmesini kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretler ödeme yükünü girişini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

 

4.SATICI BİLGİLERİ

TARAFLAR 1.1 bölümü yazılıdır.

 

5. ALICI BİLGİLERİ

TARAFLAR 1.2 bölümü yazılıdır.

 

6.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SİTE'de yer almaktadır.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncellemesi yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı sipariş bilgilerinde tavsiye edilir.

6.4. Ürün dağıtımları en geç üç iş günü içinde.

 

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, SİTE'de sözleşme konusu ürünün temel içeriği, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön izinle yönetilen, bilgi sahibi olduğu, elektronik yükün gerekli teyidi harici harici kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin gerçekleşmesinden önce, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, yönetilen vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimatı de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, beyan ve taahhüt eder .

 

7.2. Sözlesme konusu her ürünü, 30 günlük yasal süreyi asmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgilerde belirtilen süreyi kullanmak ALICI veya ALICI'nın bulunduğu adresteki kisi ve/veya sahibia teslim edilir. Bu süre içinde düzenlemeyi yerine getirmemesi durumunda sözleşmeyi feshedebilir.

 

7.3. SATICI, kontrat ürünü eksiksiz kullanım, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, talimatların içeriği gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim olmayınca, her türlü ayıptan ari yasal olarak mevzuat gereklerine göre sağlama, uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları ifa içinde yapma, hizmet güvencesini korumayı artırmayı, iş ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve uygun şekilde onayını almayı garantileyerek eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

7.5. SATICI, siparişin konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa işleminin süresinin dolmadan sonrasına bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade göre göre kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.6. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik sonucu teyit edecek, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünün teslimin sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.7. ALICI, sözleşme konusu ürün veya ALICI'nın verdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşuna tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yöneticisiz kullanıcılarıce aşırı kullanım sonucu sözleşmenin ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI sözleşmeden doğan ürün 3 gün içinde nakliye gideri SATICI'ya ait olacak şekilde SATICI'ya iade sürecini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.8. SATICI, kısıtlamalar dışında, kesin öngörülemeyen ve sınır dışı borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin biçimleri gibi mücbir sebepler halleri neden ile sözleşmenin ortaya çıktığı ürün süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI'ya kabul edildiğini bildirecek, beyan ve taahhüd eder. ALICI da siparişin iptal kaydı, sözleşme konusu ürün varsa emsali ile değiştirmeni ve/veya teslimat süresinin engelleyici emrini kaldırmaya kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme özelliği haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI'nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün yedeklerinde 10 gün içinde kendisine ait nakit ve defans ödenir.ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün ücreti, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 1-7 iş günü içinde ilgili bankaya iade edilir.

 

7.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye koruma koruma belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve mektup, e-posta, SMS, depolama ve diğer içerikli iletişim, telefon pazarlama, diğer amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim kullanımında bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

7.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim aldığından önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. Evlenmiş ve aşınmış mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin koruma yükümlülüğü, ALICI'ya aittir. Cayma kullanım hakkı kullanımsa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 

7.11. ALICI ile sipariş sırasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi gelir veya ürünü ALICI'ya tesliminden önce, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığının tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kredi özü ve ayrıntıları, siparişte kullanılan kartının bir önceki aya ait Ekstremi yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olan geçmiş yazımı ibraz diyen ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgisi/belgeleri temin etmeye kadar geçen sürede sipariş dondurulacaksa, mezkur taleplerin 24 saat içinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme haizdir.

 

7.12. ALICI, SİTE'ye üye gördüğüten sonra kişisel ve diğer bilgi bilgilerinin uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerinin aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI'nın ilk bildirimi üzerine, nakden ve defaten tazmin sonunda beyan ve taahhüt eder.

 

7.13. ALICI, SİTE'yi yürütme, mevzuata riayet etmeyi ve bunları kaldırmayı baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai bakımlar tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

 

7.14. ALICI, SİTE'yi hiçbir şekilde kamu düzenini ifşa eden, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve taciz edici şekilde, kurallara aykırı bir amaç için, gereken maddi ve manevi haklara tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye hizmet servislerinin kullanım kısıtlamaları veya zorlama amaçlı (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

7.15. SİTE üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü şampiyonaya sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere sahip olabilir. Bu linkler ALICI'ya yönme yönü elde etmek konmuş herhangi bir web sitesi veya o siteyi işleten kişiyi desteklemekte ve Link verilen web çıkışını hesaplamaya yönelik herhangi bir garanti kapsamını taşımamaktadır.

 

8. FATURA BİLGİLERİ

TARAFLAR 1.2'de yazılıdır.

 

9. ÇAYMA HAKKI

9.1. ALICI; 27866 Sayılı Mesafeli Sözleşmelere ilişkin Talimatlar Yönetmeliğin 7.maddesinin 4.fıkrasının c bendi gereğince ALICI'nın sipariş verdiği ürünlere ilişkin cayma hakkı yoktur. Geceliği gittikçe; tek parça ürünleri, hızlı bozulan veya son kullanım süresinin geçme olasılığı olan elektrik patlamasının anında ifalanması ve ALICI'ya anında teslim edilmesi nedeniyle gıda siparişlerinin üzerine üretim ve/veya ithalatı yapılan kontrolleri gözden kaçırılmamaktadır.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir kart ödemesinin yapılması halinde halinde, kartın kendi rızası dışında ve yasaya aykırı şekilde kullanılan zorunlu ödemeyi iptal etmeyi bırakmayın. Bu halde, kart alıcısının itirazının kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını iade eder.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümleri kabul edilmiş sayılacaktır.

 

9.2. Sevkiyat sırasında hasar önleme sınırlamaları ambalajlarda bulunan kargo yetkilisi evin muhafazasını kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer üründe bir tahribat mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.

 

10. İADE

ALICI'nın cayma kullanım özellikleri ya da siparişe konu olan ürün çeşitli satın alma yöntemleri edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya maliyetine verilen karara göre, ödeme seçeneklerine ilişkin geri dönüşün ödenmesi açıklaması:


10.1. Kredi Kartı ile Ödeme Mahfazasında Muhafaza Hükümleri Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapar. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamı tek kalemlerini ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına boyutları durumunda, bölümlerin müdahil alıcısı mağdura düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade ile kartın hesap kesimini sınırlandırmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesi ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri gittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri miktarı kadar ay daha Alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile kötü alınmış ve hizmetin görülmesi durumunda SİTE, Banka ile sahip olduğu sözleşmenin gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapılması gerekecek. SİTE, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım yükü ile iadesini yapacaksa, SİTE ile ilgili olarak Banka'ya nakden veya mahsuben tüketmemeysile yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduklarımızdan dolayı ALICI'nın nakit olarak ödeme yapmamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI'nın banka'ya maliyeti tek hortumu ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince alınacaktır. ALICI, bu okumayı ve kabul etmeyi kabul eder ve taahhüt eder.


10.2. Havale/EFT Ödeme Muhafazalarında Mahsup hükümleri İade, ALICI'dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI'nın çıkışına (hesabın fatura adresteki kişi adına veya kullanıcı üyenin adına sahip olması) havale ve EFT şeklinde bunlardır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamı tek öğeleri geri öder. Havale/EFT yoluyla alınan mal ve hizmetin gecikmesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşmenin gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapması gerekecek. SİTE, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım yükü ile iadesini yapacaksa, SİTE ile ilgili olarak Banka'ya nakden veya mahsuben tüketilmesiyle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduklarımızdan dolayı ALICI'ya nakit olarak ödeme yapmamaktadır. ALICI, bu okumayı ve kabul etmeyi kabul eder ve taahhüt eder.


10.3. Alışveriş Kredisi ile Ödeme Muhafazalarında Muhafaza hükümleri İade, ALICI'danbanka hesap bilgileri istenerek, ALICI'nın çıkışına (hesabın fatura adresindeki kişi adına veya kullanıcı üyenin adına sahip olması) havale ve EFT şeklinde olacaktır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamı tek öğeleri geri öder. Kredi yoluyla mal alınmış ve hizmetin ortaya çıkması durumunda SATICI, Banka ile sahip olduğu sözleşmenin gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapılması gerekecek. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım yükü ile iadesini yapacaksa, SATICI ile ilgili Banka'ya nakden veya mahsuben tüketilmesiyle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduklarımızdan dolayı ALICI'ya nakit olarak ödeme yapmamaktadır. ALICI, bu okumayı ve kabul etmeyi kabul eder ve taahhüt eder.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu yerde temerrüde düşerek kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraflar ve kalet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her ölçüde ALICI'nın geri ödemesinden dolayı temerrüte düşme halinde, ALICI, ödemen gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın zarar ve ziyanını ödeyeceğini, beyan ve taahhüt eder.

 

12. YETKİLİ MAHKEME

12.1. Taraflar, sözleşmenin bedelinden ve yorumdan doğan Bakanlıkça ilan edilen değere kadar ALICI'nın mal veya hizmet satın alıcı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkili mahkemesi kabul edildi.

 

12.2. SATICI şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki yolcu zorluklarını hakem heyetine veya yargı mahkemesine verebilir. Parasal sınıra ilişkin bölüm bölümleridir: 28/05/2014 sınırlardan geçerli olmak üzere: Değeri 2.000,00 TL'nin (İki Bin Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3.000,00 TL'nin (Üç Bin Türk Lirası) Altında Bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.000,00 TL- 3.000,00 TL (İki Bin Türk Lirası ile Üç Bin Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine dava dilekçesi.Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.

 

13. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşme'nin tümünü kabul edilmiş olacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR